Monday, 15 February 2021

प्रदेश नं 1 को सबै कलाकार कर्मीहरु बाटोमा उतरने तयारी के हामी कलाकार को काम नाच्ने र गाउने मात्रै हो? समाज प्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी होइन र?कृपया मानवताको नाताले सबैले सेयर गरीदिनु होला, धन्यवाद।

Recent Comments

È