Sunday, 6 June 2021

जहदामा जीवन बचाउ अभियान

जहदामा जीवन बचाउ अभियान:

राजवंशीका अनुसार वडा नम्बर १ का ५३ घर, वडा नम्बर २ का २४ परिवार र वडा नम्बर ३ का १२ परिवार गरी जम्मा ८९ घर परिवारलाई राहत स्वरुपको खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको हो । जीवन बचाउ अभियानले दाल, चामल, नुन , तेल, खाने तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको राजवंशीले बताए ।

Recent Comments

È